Video xem thêm: Ngọc Lan bị khán giả Vĩnh Long hăm đánh