Video xem thêm: Võ Hoàng Yến vừa tập thể thao vừa làm DJ.