Video xem thêm: Shipper vừa ăn bánh vừa khóc ngoài lề đường tại Vũ Hán