Video xem thêm: Lâm Vỹ Dạ nổi da gà với màn ăn bánh "ướt át" của Lê Lộc và Thuận Nguyễn | Kỳ Tài Thách Đấu