Video xem thêm: Nhóm vác quan tài nhảy múa nổi đình đám được mời biểu diễn trên sóng truyền hình