Video xem thêm: Người phụ nữ đi SH vẫn ăn trộm túi thức ăn của người đi chợ