Video xem thêm: Bé gái gặp lại mẹ sau 1 tháng xa cách vì Covid-19