Video xem thêm: Sao Việt mùa Covid-19- Huỳnh Phương làm gì trong mùa dịch