Video xem thêm: Đại Nghĩa bênh vực người có điều kiện đến lấy gạo