Video xem thêm: Lưu ý những điều không được làm mùa COVID-19- tránh tiếp xúc gần, các khu vực đông người.