Video xem thêm: Lan Ngọc bị chê làm màu, Jun Phạm yêu đuối, Quang Trung thì bị fan chê nhạt khi tham gia gameshow