Video xem thêm: Phòng dịch mùa COVID-19- Ba bước khử khuẩn khẩu trang bằng lò vi sóng