Video xem thêm: Bản tin COVID-19- Đeo khẩu trang nơi công cộng có gây khó khăn hay không