Video xem thêm: TP.HCM- hỗ trợ người lao động 1 triệu-tháng, dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng