Video xem thêm: Y bác sĩ ôm nhau bật khóc khi bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Bình Thuận âm tính