Video xem thêm: Cụ ông 85 tuổi đứng hát cho vợ nghe qua cửa kính khu cách ly