Video xem thêm: Những quy định mới nhất để chống dịch COVID-19 người dân cần lưu ý