Video xem thêm: Hạ Long- Ra đường sau 22h chục người bị bắt về cách ly, nộp phạt