Video xem thêm: Trấn Thành thương tiếc Mai Phương rest in peace (1985-2020) - CÁNH HỒNG PHAI