Video xem thêm: Sao quốc tế thực hiện trào lưu vỗ tay cổ vũ y bác sĩ chống dịch