Video xem thêm: TIN NÓNG: Những quy định mới nhất về dịch Covid-19 người dân cần biết