Video xem thêm: Vụ tai nạn hy hữu xảy ra ngay lúc nghi hình phỏng vấn về "nút đen" giao thông