Video xem thêm: Cô đơn khi ở nhà tránh dịch, 3 cụ bà rủ nhau tới sống chung