Video xem thêm: KỲ LẠ NGHỀ “NHỒI NGƯỜI” LÊN TÀU ĐIỆN NGẦM TẠI NHẬT BẢN