Video xem thêm: Chán cảnh cô đơn khi ở nhà tránh dịch, thanh niên ghi số điện thoại lên flycam đi tán gái