Video xem thêm: Hồ Quang Hiếu rụng rời loạn nhịp trước thính của Trúc Anh "Mắt biếc"