Video xem thêm: Ở nhà tự cách ly vì dịch Covid-19, thanh niên dùng flycam dắt chó cưng đi dạo