Video xem thêm: Người dân đón y bác sĩ về từ Vũ Hán như người hùng