Video xem thêm: Hiện tượng lạ: Hàng ngàn chim sẻ chặn lối vào ngôi làng ở Trung Quốc