Video xem thêm: Thanh niên hồn nhiên bôi nước bọt lên cột trụ, tàu điện phải dừng hoạt động để khử trùng