Video xem thêm: Đợi kiểm tra y tế quá lâu, nữ hành khách Trung Quốc cố tình ho vào mặt tiếp viên