Video xem thêm: Thúy Nga từng tán tỉnh Anh Đức trong hậu trường