Video xem thêm: Hiền Hồ a.k.a "Dũng sĩ bất bại" với loạt hits của Thịnh Suy, Soobin Hoàng Sơn