Video xem thêm: Mỹ Tâm - Yêu Vậy Cũng Vui (Live ver.)