Video xem thêm: Trường Giang tiết lộ doanh thu 60 tỷ của phim Pháp Sư Mù