Video xem thêm: "Ổ dịch" Vũ Hán như một "thành phố ma"