Video xem thêm: Lan Ngọc thay mặt Anh Đức thả thính Hiền Hồ