Video xem thêm: NhNhã Phương vô tư "bóc phốt" Trường Giang tại Premiere 30 Chưa Phải Tết