Video xem thêm: Sự thật về video "sóng iPhone đốt cháy bùi nhùi thép"