Video xem thêm: Jack xuất hiện và tâm sự với fan Đóm sau những ngày im lặng