Video xem thêm: Seungri mệt mỏi sau khi kết thúc phiên điều trần 13/1