Video xem thêm: Tết Cho Mọi Nhà - Official Music Video | Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Phương & The Voice Kids