Video xem thêm: NHÀ GIÀU CHÚC TẾT - Ninh Dương Lan Ngọc - Xuân Tiền - Jun Vũ - NSND Lê Khanh - NSND Hồng Vân| GGLC3