Video xem thêm: Trấn Thành "đập hộp" giày hiệu. Nguồn: Hari Won.