Video xem thêm: Gameshow cuối cùng của nghệ sĩ Chánh Tín trên truyền hình