Video xem thêm: Bảo Anh chi 300 trieu ủng hộ Dương Triệu Vũ