Video xem thêm: TEASER | MIDU ft LK - Anh Nghĩ Anh Là Ai? | OFFICIAL | #ANALA