Video xem thêm: Khánh Vân, Thuý Vân hát "Anh ơi ở lại"