Video xem thêm: Ham So Won ngã văng xuống nước khi chơi thuyền thúng ở Việt Nam