Video xem thêm: Jun Phạm hội ngộ cùng thành viên running man trong MV nhạc kịch Tết